Skip to content

Eco

Eco

LV ECO är en certifierad produktserie för diskning och tvätt. Vid framställningen av produkterna strävar man efter en så liten miljöbelastning som möjligt: 99 % av råvarorna kommer från naturen, och produkterna framställs genom att använda hundraprocentigt förnybar energi.

Sökresultat