Skip to content

Eco

Isä tukee tytärtään puolapuilla.

Eco

LV ECO är en certifierad produktserie för diskning och tvätt. Vid framställningen av produkterna strävar man efter en så liten miljöbelastning som möjligt: 99 % av råvarorna kommer från naturen, och produkterna framställs genom att använda hundraprocentigt förnybar energi.

Sökresultat