Skip to content

Certifikat och produktmärkning

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke. Märket upplyser att produkten är framställd eller tjänsten är producerad i Finland och sysselsätter i Finland. I genomsnitt är produkter som försetts med Nyckelflaggan 80 procent inhemska. LÄS MER OM NYCKELFLAGGAN

 

Logo. Yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa
Allergi-, Hud- och Astmaförbundet

Alla LV-produkter görs i samarbete med Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, vilket anges med hjälp av Allergimärket. Allergimärket beviljas produkter som undersökts opartiskt och konstaterats vara säkra. Märket beviljas till pålitliga produkter som uppfyller noggranna kriterier och som inte är allmänt irritations- eller allergiframkallande, eller orsakar symptom av doftkänslighet eller andra allergi- eller astmareaktioner. LÄS MER PÅ ALLERGI-, HUD- OCH ASTMAFÖRBUNDETS WEBBPLATS

 

Logo. Ympäristömerkki (joutsenmerkki)
Svanenmärket

Svanenmärket, dvs. det nordiska miljömärket, beviljas endast produkter och tjänster som är bäst för miljön och hälsan. Märket beviljas produkter eller tjänster som uppfyller Svanenmärkets kriterier för livscykeltänkande. LÄS MER OM SVANENMÄRKET

 

Purkki avoimella kannella. Kyljessä säilyvyysmerkintänä teksti 36M.

Hållbarhetsmärkning

Denna symbol visar hållbarhet efter öppning, om produkten står sig i över 30 månader. Detta är en s.k. PAO-märkning (Period After Opening). Hållbarhetstiden anges i månader eller år på en öppnad förpackning. Månad kan förkortas med bokstaven M. Vissa kemikalier har lagenlig märkning om produktens farlighet. Därför ska kemikalier alltid förvaras i sina originalförpackningar. Läs om varningsmärkningar på Tukes webbplats.

Muovipakkausten kierrätysmerkinnät: PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS ja O.

Materialmärkning

Plastförpackningar har vanligtvis materialmärkning (1–7) med en bokstav- och sifferkombination inuti en triangel. Märket är inte obligatoriskt på förpackningar, och om det inte finns, kan du ändå returnera förpackningen i plaståtervinningen. Alla andra plaster förutom PVC-plast som märkts med nummer 03 kan återvinnas. PVC används i ganska liten utsträckning i förpackningar, men det kan finnas i förpackningar till importerade verktyg och leksaker. Mer information om olika plastsorter och deras återvinning finns till exempel på Finlands Förpackningsåtervinnings webbplats.

Pakkausten merkinnät. Varoitusmerkki GHS07 – terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle ja GHS02 – syttyvä.

Varningsmärken

Vissa kemikalier har lagenlig märkning om produktens farlighet. Därför ska kemikalier alltid förvaras i sina originalförpackningar. Läs om varningsmärkningar på Tukes webbplats.

Sökresultat