Skip to content

Hand- och nagelvård är en väsentlig del av god handhygien

LV Käsihuuhde-artikkelin herokuva

Hand- och nagelvård är en väsentlig del av god handhygien

Fuktighetskrämer minskar inte effekten hos handdesinfektionsmedel. Händerna torkar ut lättare under vintern, eftersom luftfuktigheten är låg. Handkrämer skyddar den permanenta mikrofloran och håller kvar fuktigheten på huden.  Den största nyttan av handkrämen får man när man smörjer in händerna innan man går och lägger sig. Det är bra att använda fuktighetskrämer regelbundet.

Naglarna ska hållas korta. Nagelbanden och naglarna ska smörjas in och vårdas regelbundet. Naglarna får inte växa över fingertopparna.¹ Kluvna naglar beror på att nagelplattan blivit torr och skör. Fuktigt arbete och frekvent användning av nagellackborttagningsmedel (aceton) bidrar till att naglarna klyvs. Användningen av fuktgivande krämer hjälper till att vårda kluvna naglar.² Kluvna naglar kan förebyggas genom att klippa naglarna runda, fila dem med en fin fil med filen vinklad under nageln så att nagelns lager sluts.

Handvård

Käsien ja kynsien hoito
  • Vårda händerna regelbundet med vårdande krämer.
  • Handkrämerna skyddar hudens permanenta mikroflora och håller kvar fuktigheten på huden.
  • Speciellt under kalla och torra vintermånader behöver händerna extra fuktighet.
  • Användningen av fuktighetskrämer minskar inte handdesinfektionsmedlets effekt.
  • Den största nyttan av handkrämen får man när man smörjer in händerna innan man går och lägger sig och låter den verka över natten.

Nagelvård

  • Även naglarna och nagelbanden ska vårdas och smörjas in regelbundet.
  • Naglarna ska hållas så korta att de inte växer över fingertoppen.
  • Naglarna klyvs på grund av att nagelplattan blir torr och skör t.ex. till följd av arbete under fuktiga förhållanden. Även frekvent användning av nagellackborttagningsmedel torkar ut naglarna.
  • Kluvna naglar kan förebyggas genom att klippa naglarna runda och fila dem med en fin fil. Filen vinklas under nageln så att nagelns lager sluts.

Källor:
1. Anttila, V-J., Hellstén, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H.  & Vuento, R.  2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. WS Bookwell Oy. Porvoo.
2. Hietanen, H., Iivanainen, A., Seppänen, S. & Juutilainen, V. 2005. Haava. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Sökresultat