Skip to content

LV:s produkter har Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke

LV:s produkter har Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke

Har du lagt märke till att alla LV:s produkter har Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke?

Alla LV-produkter görs i samarbete med Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, vilket anges med hjälp av Allergimärket. Allergimärket beviljas produkter som undersökts opartiskt och konstaterats vara säkra. Märket beviljas till pålitliga produkter som uppfyller noggranna kriterier och som inte innehåller parfymer eller andra allmänt irritations- eller allergiframkallande ämnen.

Produkter som märkts med Allergimärket lämpar sig för personer i alla åldrar med känslig hud samt allergiker och astmatiker. De orsakar vanligtvis inte irritation, gör huden överkänslig eller orsakar luftvägssymptom.

Källa: Allergi-, Hud- och Astmaförbundet.

Sökresultat