Skip to content

Användning av handdesinfektion och hudvård

Käsihuuhteen käyttö ja ihon hoito

Användning av handdesinfektion och hudvård

God handhygien och användning av handdesinfektionsmedel är en väsentlig del av vardagen inom hälsovården. Minskad tvåltvätt och riklig användning av handdesinfektionsmedel håller händerna i gott skick och skyddar huden från att bli torr.¹ Vid vanlig handdesinfektion används 2–4 ml handdesinfektionsmedel och det masseras in i händerna tills händerna är torra. Vid kirurgisk handdesinfektion behandlas händerna upprepade gånger så att de hålls fuktiga i 3 minuters tid, varpå det går åt 9–15 ml desinfektionsmedel. ¹

Användningen av handdesinfektion efter handtvätt minskar hudirritation. När hudens fuktighetsbalans störs kan handdesinfektion orsaka sveda på skadad hud, men detta är inte en allergisk reaktion. Det alkoholhaltiga medlets svidande effekt går över efter några dagar när glycerolen gör keratinocyternas ytskikt tätare och alkoholen inte längre kan nå smärtreceptorerna. Om huden på händerna skadas så att man inte kan iaktta angivna instruktioner om handhygien, rekommenderas kontakt med företagshälsovården.¹

Det etanolhaltiga LV Handdesinfektion används vid vård av många hudsjukdomar (seborroisk dermatit, infektionseksem, atopiskt eksem hos tonåringar och vuxna).  Med handdesinfektion kan man ersätta vattentvätt samt användningen av fuktighetskräm vid vård av kliande och torr hud.

Desinfektion av händerna

Käsihuuhteen oikea käyttö - sormenpäät

Vanlig handdesinfektion:

  1. Dosera rikligt med handdesinfektionsmedel i de torra händerna. En lämplig dos är 3–5 ml beroende på händernas storlek, det vill säga 2–3 doser från pumpflaskan eller handdesinfektionsautomaten.

2. Massera in medlet ordentligt överallt på händerna.

  • på fingertopparna
  • på nagelbädden och nagelbanden
  • på båda tummarna och övriga fingrar
  • mellan fingrarna
Käsihuuhteen oikea käyttö - sormien välit

3. Gnugga händerna tills de är torra (20–30 sekunder).

Källor:
1. Anttila, V-J., Hellstén, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H.  & Vuento, R.  2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Sökresultat