Skip to content

LV Handdesinfektion - hörstenen för handhygien

Sairaalan käytävä

LV Handdesinfektion - hörstenen för handhygien

Kontaktsmitta som sker via händerna är det vanligaste sättet på vilka vårdrelaterade infektioner sprids. Handhygienens betydelse inom hälsovården kan alltså inte nog betonas. Hörnstenen för effektiv handhygien är desinfektion av händerna, där alkoholbaserade handdesinfektionsmedel spelar nyckelrollen.

Användningen av handdesinfektionsmedel har bevisats vara ett hudvänligt, snabbt och effektivt sätt att förebygga kontaktsmittor. ¹ Etanolbaserade handdesinfektionsmedel har en snabb effekt på olika mikrober. Etanol förstör bakterier, jäst, mögel och de flesta virus. Undantag utgörs av bakteriesporer och icke-höljeförsedda virus, på vilka etanolen som sådan inte har någon effekt. ¹ Som resultat av innovativ produktutveckling finns emellertid numera handdesinfektionsmedel som bevisligen verkar även mot höljeförsedda virus (t.ex. norovirus), såsom Berners LV Handdesinfektion.

Tidigare har man försökt förhindra kontaktsmittor genom att tvätta händerna med tvål och vatten, vilket vid upprepad tvätt emellertid sliter väldigt mycket på huden. Hud som är torr och sträv till följd av upprepad tvätt är problematisk vad gäller förebyggande av infektioner, eftersom temporär mikroflora lätt fastnar i den och inte är lika enkel att utplåna som på frisk hud. Tvätt med tvål och vatten rekommenderas också numera endast för synbart smutsig hud, efter toalettbesök samt i samband med Clostridium difficile- eller norovirus-infektioner.¹

LV Käsihuuhde Heinäveden tehtaalla

Berners handdesinfektionsmedel har framställts vid företagets fabrik i Heinävesi och de är utvecklade särskilt för den finländska hälsovårdens behov. Alla handdesinfektionsmedel är doft- och färgämnesfria. Etanolen som använts som råvara i handdesinfektionsmedlen är ett biologiskt nedbrytbart och miljövänligt ämne som avdunstar snabbt från hud och ytor. När man vill ha säker effekt för handhygienen, är proffsens val Berners handdesinfektionsmedel.

Källor:
1. Anttila, V-J., Hellstén, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H.  & Vuento, R.  2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Sökresultat